16 سرطان 1397, 13:51 کابل
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از مراسم روز پایانی همایش علمای شیعه و سنی افغانستان در مشهد
    تصاویر خبرنگار رادیو دری از مراسم روز پایانی همایش علمای شیعه و سنی افغانستان در مشهد

نشست روز دوم همایش علمی تمدن اسلامی با حضور و سخنرانی علمای برجسته شیعه و سنی افغانستان در مشهد برگزار شد. این همایش دیروز با صدور قطعنامه پایانی به کار خود خاتمه داد.

کامنت