17 سرطان 1397, 16:42 کابل
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از سومین همایش و جشن دانش آموختگی دانشجویان افغانستانی سراسر ایران در مشهد

همایش و جشن دانش آموختگی دانشجویان افغانستانی از تمام دانشگاه های ایران با حضور شخصیت های فرهنگی و سیاسی افغانستان و ایران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

کامنت