18 سرطان 1397, 17:07 کابل

نگاه حکومت افغانستان و خارجی های حاضر در این کشور به صلح نگاهی صادقانه و قاطعانه نیست

کارشناس و فعال سیاسی-اجتماعی افغان گفت: نگاه حکومت افغانستان و خارجی های حاضر در این کشور به صلح نگاهی صادقانه و قاطعانه نیست.

بشیر بیژن در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: به همین دلیل هم برنامه های مطرح شده در زمینه صلح در افغانستان به نتایج مطلوب نمی رسد.

وی با اشاره به این مساله که طالبان درخواست های مکرر برای صلح از سوی دولت افغانستان و کشورهای منطقه را رد کرده در حالی که شورای عالی صلح افغانستان از چراغ سبز طالبان در این زمینه می گوید عنوان کرد: برنامه ها در زمینه صلح در افغانستان منسجم و منطقی نیست.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: از زمانی که شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شده و مصارف هنگفتی هم داشته در سیاست و ادبیاتی که این شورا در رابطه با صلح دارد هیچ تغییری ایجاد نشده و این تاسف برانگیز است، ادبیات در زمینه صلح کاملاً یکنواخت بوده و نتیجه هم کاملاً معکوس بوده است.

بیژن عنوان کرد: از زمان ایجاد این نهاد بخش های عظیمی از جغرافیای افغانستان دچار ناامنی شده و ناامنی ها در حال افزایش و گسترش بوده و به نظر می رسد که بحث صلح بصورت صادقانه نه در برنامه حکومت افغانستان مطرح بوده و نه در برنامه خارجی هایی که به نحوی در قضایای افغانستان دخالت دارند.

وی اظهار کرد: اینکه قضایا بصورت معکوس پیش می رود به این معنا است که اراده و برنامه لازم وجود ندارد و گفتارها در رابطه با صلح از سوی حکومت افغانستان و خارجی ها به خاطر اغفال و انحراف افکار عمومی در افغانستان و خارج از این کشور صورت می گیرد.

به گفته این کارشناس افغان جنگ جاری در افغانستان محصول استراتژی قدرت های دور و نزدیک است و به نظر می رسد که تا زمان رسیدن آن ها به اهداف استراتژیک خود این جنگ ادامه پیدا می کند و قربانیان بیشتری از مردم افغانستان می گیرد. گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان که در اظهارات مقامات از آن ها یاد می شود به گونه ای که گروه هایی با فکر و برنامه باشند، وجود ندارد و این گروه های مسلح لشکرهای نیابتی فاقد فکر و تحلیل هستند که از سوی خارجی ها در منطقه و فرامنطقه مدیریت و رهبری می شوند و در برابر مردم افغانستان اقدام می کنند.

بیژن با اشاره به اینکه رهبران حکومت افغانستان گفته اند که حاضرند با مخالفان مسلح در زمینه جدول زمانی خروج نیروهای خارجی گفت و گو کنند، اظهار کرد: اشتباه رهبران حکومت این است که از کسانی حرف می زنند که وجود واقعی ندارند. تا زمانی که برخورد صادقانه و قاطعانه با ریشه های جنگ نشود اینگونه برخوردها وقت تلفی است و اینگونه برداشت می شود که یا درک واقعی از اوضاع ندارند و یا از کنار مساله عبور می کنند.

این کارشناس سیاسی گفت: ریشه های واقعی جنگ افغانستان به پروژه های استراتژیک و رقابتی میان قدرت های بزرگ و ابزارهایی مانند پاکستان برمی گردد که علاوه بر ابزار بودن برای قدرت های بزرگ، خودش هم آرزوی تسلط کامل بر افغانستان را در سر می پروراند.

وی اضافه کرد: اما حکومت افغانستان اقدامات لازم را انجام نداده در حالیکه تریبون های بین المللی و منطقه ای، تعهدات جامعه جهانی و کشورهایی که با افغانستان پیمان استراتژیک دارند ابزارهای کارآمدی هستند که این حکومت باید از آن ها استفاده کند.

 

تگ

کامنت