16 اسد 1397, 12:15 کابل
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از نشست خبری محمد عجمی مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مرز دوغارون

نشست خبری محمد عجمی مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی ومولوگنا زورای مامو رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در شمال شرق ایران در مرز دوغارون برگزار شد.

کامنت