04 سنبله 1397, 15:19 کابل
  • تصاویر خبرنگار و عکاس رادیو از مراسم استقبال از والی فراه در مرز دوغارون و شهر بیرجند

تصاویر خبرنگار اعزامی رادیو دری از مراسم استقبال از عبدالبصیر سالنگی والی فراه که در راس یک هیات سیاسی اقتصادی به استلن خراسان جنوبی سفر کرده است./عکس: بصیر احمد حسین زاده

کامنت