11 سنبله 1397, 16:57 کابل

حضور نیروهای خارجی در افغانستان به خاطر برنامه های خاص آن ها در منطقه است و کاهش یا افزایش این نیروها هم در همین راستا قابل ارزیابی است

عضو پارلمان افغانستان تاکید کرد: حضور نیروهای خارجی در افغانستان به خاطر برنامه های خاص آن ها در منطقه است و کاهش یا افزایش این نیروها هم در همین راستا قابل ارزیابی است.

نصرالله صادقی زاده نیلی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: ممکن است برخی اوقات این نیروها کمتر شوند و گاهی تعدادشان افزایش پیدا کند اما هدف اصلی امریکایی ها از حضورشان در افغانستان زیر نظر داشتن و کنترل اوضاع منطقه است.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار در مورد احتمال افزایش نیروهای انگلیسی در افغانستان اظهار داشت:  انگلیس از جمله کشورهایی است که متهم به ایجاد طالبان و حمایت از این گروه می باشد و هر زمانی که نیروهای انگلیسی در افغانستان بیشتر می شوند نه تنها جنگ کمتر نمی شود بلکه شاهد جنگ ها و درگیری های بیشتری هستیم.

این عضو پارلمان افغانستان عنوان کرد: گفته می شود که انگلیس در افغانستان دارای برنامه های مشخصی در جهت حمایت از طیف خاصی از طالبان است بنابراین کاهش یا افزایش نیروهای انگلیسی در افغانستان هم به همان برنامه های کلانی برمی گردد که آن ها در منطقه دارند.

صادقی زاده نیلی افزود: امضای پیمان امنیتی یا استراتژیک میان کابل و واشنگتن هم در راستای همان برنامه حضور نیروهای خارجی در منطقه است و بصورت کلی حضور آن ها نه به خاطر منافع افغانستان است و نه به خاطر ایجاد امنیت و ثبات در این کشور بلکه آن ها به دنبال منافع خود هستند و این حضور دو دلیل آشکار دارد.

این کارشناس سیاسی یادآور شد آن ها بارها اعلام کرده اند که با حضور در منطقه امنیت شهرها و مردم خود را حفظ می کنند و از سوی دیگر به خاطر زیر نظر داشتن و کنترل اوضاع منطقه نیروهای خود را به کشورهای منطقه فرستاده اند و افغانستان هم به خاطر موقعیت خاصی که دارد می تواند یک گزینه خوب برای آن ها باشد.

صادقی زاده نیلی گفت: پیمان استراتژیک هم تا زمانی برای آن ها قابل توجه است که منافع شان تامین شود و اگر قرار باشد منافع افغانستان در نظر گرفته شود این پیمان را نادیده خواهند گرفت که چنین هم شد و آن ها به وعده های خود عمل نکردند و وضعیت به جایی رسید که حتی کسانی که در داخل دولت و شورای ملی افغانستان علاقمند به امضای پیمان امنیتی بودند در مورد عملکرد امریکایی ها لب به انتقاد گشودند و خواستار لغو پیمان شدند.

وی اضافه کرد: از بهانه های حضور نیروهای خارجی در افغانستان حمایت از حقوق بشر و غیرنظامیان است اما این دو موضوع هیچ گاه توسط خودشان رعایت نشده است.

 

تگ

کامنت