12 سنبله 1397, 16:48 کابل
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در مشهد

پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

 غرفه ی اختصاصی هتلداران افغانستانی مقیم مشهد با حضور سیروس علاف مشاور ارشد اقتصادی اشرف غنی افتتاح شد.

کامنت