15 سنبله 1397, 11:21 کابل
  • موضع ائتلاف بزرگ ملی افغانستان درباره لزوم تشکیل دولت موقت

رییس اجرایی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بر تشکیل دولت موقت در این کشور، تاکید کرد.

«احمدضیامسعود» اعلام کرد، احزاب افغانستان باید دولت موقتی را برای تضمین شفافیت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان تشکیل دهند.

رییس اجرایی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان افزود: تنها راهی که می‌تواند شفافیت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور را تضمین کند تشکیل دولت موقت است زیرا دولت کنونی افغانستان برای مهندسی انتخابات در این کشور تلاش می‌کند.

 «احمدضیامسعود» خاطرنشان کرد، درصورت تشکیل دولت موقت تمام ساختارهای دولت افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند، تنها تعدادی از وزرا و رییس جمهوری افغانستان تغییر خواهد کرد.

در حالی که احزاب افغانستان برای تضمین شفافیت انتخابات خواهان تشکیل دولت موقت هستند اما حزب اسلامی این کشوراعلام کرد به جای تشکیل این دولت موقت باید به دولت افغانستان برای اصلاح نظام انتخاباتی فشار وارد کرد.

اظهارات رئیس اجرایی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان درباره لزوم تشکیل دولت موقت برای تضمین شفافیت در انتخابات آتی این کشورپس از آن مطرح شد که در حدود یکماه اخیرچندین دورمذاکره احزاب این کشور با دولت کابل درباره نحوه برگزاری انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی بدون نتیجه پایان یافت.

در هفته های اخیر مسئله شفافیت در برگزاری انتخابات آتی پارلمانی و شوراهای ولایتی افغانستان به یکی از چالش های اصلی در روابط بین دولت و احزاب این کشور تبدیل شده است.

  مخالفان دولت افغانستان که بیشترآنان درچارچوب ائتلاف بزرگ ملی خود را برای انتخابات آتی آماده می کنند، اعلام کرده اند چنانچه دولت وحدت ملی این کشور شفافیت انتخابات را تامین نکند، گروه های سیاسی افغانستان، انتخابات را تحریم می کنند.

مهمترین درخواست احزاب و ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در راستای تامین شفافیت انتخابات این کشور، استفاده ازسیستم بیومتریک (سامانه تشخیص هویت) است که نهادهای مسئول در امر برگزاری انتخابات استفاده از این سیستم را با توجه به زمان کوتاه باقیمانده تا برگزاری انتخابات در ماه اکتبر غیرممکن می دانند. 

به گفته مقامات انتخاباتی افغانستان، برنامه‌ریزی، آزمایش و پیاده‌سازی سامانه بومتریک به زمان کافی نیاز دارد که نمی تواند در موعد مقرر برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی مورد استفاده قراربگیرد.

 با توجه به آنکه دولت و نهادهای انتخاباتی افغانستان، استفاده از سیستم بیومتریک را امکانپذیر نمی دانند، احزاب مخالف دولت این کشور برغم اعلام موضع درباره تحریم انتخابات اما در این زمینه به اجماع نرسیده اند.

در همین راستا، طرح تشکیل دولت موقت برای برعهده گرفتن مسئولیت برگزاری انتخابات آتی پارلمانی و شوراهای ولایتی در اکتبر 2018 و انتخابات ریاست جمهوری در آوریل 2019 در چارچوب موضع شخصی توسط احمد ضیا مسعود با هدف ایجاد اعتماد عمومی مبتنی بر برگزاری انتخابات توسط یک طیف بیطرف مطرح شده است.

«فضل احمد معنوی» رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید: "نظام انتخاباتی این کشوربه اصلاحات جدی دارد تا مردم بتوانند به روند انتخابات اعتماد کنند."

ازنظررئیس اجرایی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، تشکیل دولت موقت برای برگزاری انتخابات پیش رو دراین کشور راهکار خروج از بن بست تامین شفافیت و ایجاد اعتماد برای مشارکت گسترده در انتخابات است که بنا به ملاحظات قانونی و شرایط سیاسی افغانستان، چنین طرحی امکان اجرا ندارد. به نظر میرسد، طرح چنین پیشنهاداتی که خارج از موازین قانون اساسی افغانستان است، می تواند موقعیت ائتلاف بزرگ ملی را که بر اصل شفافیت انتخابات تاکید دارد در بین مردم این کشور تضعیف کند.          

تگ

کامنت