18 سنبله 1397, 18:07 کابل

امریکا طی هفده سال گذشته در افغانستان به دنبال تامین امنیت، تقویت حکومت این کشور و تضعیف طالبان و دیگر مخالفان مسلح حکومت نبوده است

استاد دانشگاه در کابل گفت: امریکا طی هفده سال گذشته در افغانستان به دنبال تامین امنیت، تقویت حکومت این کشور و تضعیف طالبان و دیگر مخالفان مسلح حکومت نبوده است.

عزیز بختیاری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به سفر وزیر دفاع امریکا به افغانستان اظهار داشت: در صورتی که آن ها واقعاً به دنبال حل مشکلات افغانستان باشند این سفرها و مراودات می تواند مفید باشد اما به نظر نمی رسد که چنین باشد.

وی تصریح کرد: امریکایی ها در افغانستان توانایی تاثیرگذاری را دارند و اگر بخواهند روی طالبان اعمال نفوذ کنند، کار مثبتی انجام داده و به جنگ افغانستان پایان دهند این امکان وجود دارد اما عملکرد امریکایی ها طی هفده سال گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد. در ابتدا پس از حمله امریکا، طالبان پراکنده و تقریباً نابود شدند اما با رفته رفته این گروه در افغانستان تقویت شد و این نشان می دهد که امریکایی ها به دنبال تضعیف طالبان و تقویت حکومت افغانستان نبوده اند.

به گفته این کارشناس سیاسی امریکا زمانی بیش از یکصد هزار نیرو در افغانستان داشت و اگر می خواستند طالبان را تضعیف کنند می توانستند منابع حمایتی آنان را در سطح جهان قطع کنند اما این گروه هر روز بیشتر تقویت شد به گونه ای که امروز از موضع قدرت حرف می زند و برخی مناطق را تصرف می کند.

بختیاری یادآور شد که طالبان منابع اقتصادی خاصی در کشورهای منطقه و جهان دارد و ماشین جنگی آن هم از سوی برخی کشورها تقویت می شود اما امریکا توان برخورد با هردو را دارد در حالی که این برخورد صورت نمی گیرد و سیاست مشکوکی را پیش می برد.

وی با اشاره به شعارهای امریکایی ها در بدو ورود به افغانستان از قبیل نهادینه کردن دمکراسی، تقویت حکومت افغانستان، سرکوب مخالفان نظامی این حکومت، نابودی تروریزم و مواد مخدر گفت: طی سال های گذشته نه تنها این شعارها عملی نشده بلکه برعکس شده به گونه ای که دمکراسی نسبت به ده سال قبل بسیار تضعیف شده، حکومت نیز تضعیف شده، طالبان تقویت شده اند و ناامنی و کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش پیدا کرده بنابراین امریکایی ها به دنبال عملی کردن شعارهای خود نبوده اند.

 

تگ

کامنت