20 سنبله 1397, 18:22 کابل

تا زمانی که باور و اراده سیاسی قاطع در مورد تامین صلح از سوی طرف های درگیر بوجود نیاید رسیدن به صلح در افغانستان دشوار است

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: تا زمانی که باور و اراده سیاسی قاطع در مورد ضرورت تامین صلح از سوی طرف های درگیر بوجود نیاید رسیدن به صلح در افغانستان دشوار و چه بسا ناممکن است.

عبدالشکور اخلاقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به تاکید رهبران جهادی افغان بر تشکیل هیات مصالحه ملی گفت: به این موضوع چندان خوشبین نیست زیرا با توجه به کارنامه گروه طالبان و عقبه ای که در پشت این گروه است و با گذشت سال ها از استقرار نظام جدید سیاسی با حمایت چهل کشور سرانجام به نقطه ای رسیده ایم که امروز تلاش های زیادی در جریان است تا باب مذاکرات صلح با کسانی باز شود که در گذشته تروریست، جنایتکار و ناقض حقوق بشر دانسته می شدند.

وی افزود: تلاش های مذاکرات با طالبان هم از سوی حکومت، هم گروه های سیاسی و هم امریکا در جریان است اما به لحاظ سیاسی عملی شدن آنچه گروه ها و جریان های سیاسی مطرح کرده اند و رسیدن به یک توافق بین خود آن ها دشوار به نظر می رسد. و در مورد اینکه آن ها بتوانند در مورد یک طرح مذاکره که قرار است به طالبان ارایه شود به یک توافق جمعی برسند شک و تردید وجود دارد.

به گفته این روزنامه نگار افغان نکته دیگر این است که آن ها چه برداشتی از گروه طالبان دارند، آیا طالبانی که می گویند ما حتی با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم و فقط با امریکا مذاکره می کنیم، پیشنهاد این گروه ها را خواهند پذیرفت؟ همچنان باید دید این تلاش گروه ها و جریان های سیاسی افغان یک ابتکار است و یا واکنشی به تلاش های حکومت و امریکایی ها برای باز کردن باب گفت و گو با طالبان. اخلاقی تصریح کرد: اگر ابتکار است باید پیش از این ها صورت می گرفت و اگر واکنش باشد بعید است که طالبان آن را بپذیرند. طالبان همواره کسانی را که در راس جریان های سیاسی قرار دارند و مساله مصالحه را مطرح کرده اند متهم دانسته و گمان نمی رود گفت و گو با آنان را بپذیرند. اما به نظر می رسد که این تلاش جریان های سیاسی به نوعی چراغ سبز و اعلام حضوری برای دولت افغانستان باشد که اگر مذاکره ای صورت گرفت این گروه ها را از نظر دور نداشته باشد.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: اگرچه ظاهراً تلاش های زیادی برای صلح وجود دارد اما صداقت و اراده سیاسی برای تحقق صلح وجود ندارد اگر غیر از این بود از آغاز برقراری سیستم جدید در افغانستان در هفده سال قبل که شرایط بهتر بود این بستر فراهم می شد.

اخلاقی اظهار کرد: کشورهای مدعی مبارزه با تروریزم و حمایت از افغانستان هم سیاست چندگانه ای را در پیش گرفتند و بنابراین موضوع صلح به یک بازی تبدیل شده همانگونه که موضوع جنگ یک بازی در حوزه منافع و حوزه نفوذ است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که باور و اراده سیاسی قاطع بوجود نیاید رسیدن به صلح دشوار و چه بسا ناممکن است. مردم از جنگ خسته شده اند اما اختیار کشور در دست کسانی قرار گرفته که همه چیز از جمله مساله صلح را به بازی گرفته اند.

 

کامنت