21 سنبله 1397, 08:25 کابل
  • سیاست قطعی تهران ؛حمایت همه جانبه از دولت افغانستان در مبارزه با تروریست ها

«سید عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته به کابل سفر کرد.

وی روز سه شنبه در دیدار با «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با اشاره به حمایت همه جانبه ایران از دولت افغانستان در مبارزه با تروریست ها گفت: هر اقدامی که در این خصوص خواست دولت و ملت افغانستان باشد ایران با آن همراهی می کند.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین در نشست سه جانبه  با  « وی جی گوخال»   Vijay Gokhalمعاون وزیر خارجه هند و « حکمت خلیل کرزی» معاون وزیر امور خارجه افغانستان درباره مسائل مورد علاقه دوجانبه تبادل نظر کرد.

ایران امنیت افغانستان را امنیت خود می‌داند و خواهان همکاری‌های بیشتر در مبارزه با تروریسم و داعش است.

در زمینه اقتصادی نیز امضای سند همکاری‌های جامع بین ایران و افغانستان  گامی در راستای توسعه مناسبات دو کشور محسوب می شود .

اکنون کار سه کمیته از کمیته‌های پنج‌گانه برای دست‌ یافتن به سند جامع همکاری‌های مشترک بین دو کشور نهایی شده  و کار بر روی دو کمیتۀ دیگر 90 درصد پیشرفت داشته است.

در ادامه  این روند ؛هیات های سه کشور در نشست کابل در باره این نکته که چگونه می توانند در بخش حمل ونقل، بندر چابهار، بهره برداری از معادن، سرمایه گذاری، همکاری های بانکی، تجارت و مجموعه همکاری های اقتصادی مشترکی انجام دهند، گفت وگو کردند.

برگزاری نشست سه جانبه ایران، افغانستان و هند و بحث و گفت‌وگو درباره سند جامع همکاری‌ها بین دو کشور  بیانگر این نکته  است که ایران  ، افغانستان  و هند  وارد مرحله جدیدی از همکاری ها شده اند.

 همکاری ایران،هند و افغانستان در چابهار اکنون به نماد همکاری و الگوی تامین منافع منطقه از مسیرهمکاری های چند جانبه تبدیل شده است .بندرچابهار با قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما،  نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور درخشکی آسیای مرکزی  و از جمله افغانستان به آبهای آزاد است . اکنون  در چارچوب  اجرای  قرارداد مشترک سه جانبه ایران هند و افغانستان زمینه برای دسترسی افغانستان به این راه ترانزیتی  فراهم شده است واین همکاری ها باید بیش از پیش توسعه یابد.

محمد ساطعی  از کارشناسان صنعت حمل و نقل ریلی درباره اهمیت کریدور ‌شمال-جنوب می‌گوید:

".. اهمیت کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب ایران به عنوان مسیر اتصال و ارتباط کشورهای حوزه خلیج فارس به خزر، آنگاه آشکار می‌شود که بدانیم اکنون مدت زمان رفت و آمد کشتی‌های تجاری از هند به آسیای میانه از مسیر مومبای-کانال سوئز-مسکو به طول 16 هزارو 129 کیلومتر، 40 روز زمان می‌برد   که  با تکمیل کریدور شمال - جنوب فقط 14 روز زمان لازم است ."

ایران  در مسیرهای ریلی و خطوط  ارتباطی از موقعیت های ممتازی برخوردار است .با توجه به همین واقعیت هاست  که عبدالله عبدالله ،رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم و دولت افغانستان گفت: دولت وحدت ملی علاقه‌مند به تکمیل و امضای سند همکاری‌های جامع بین دو کشور است.این همکاری ها می تواند در سایه امنیت در منطقه توسعه یابد .بر این اساس سیاست  قطعی و اصولی تهران حمایت  از وحدت ملی افغانستان در راستای ایجاد ثبات دراین کشورو مبارزه جدی با مواد مخدر است. تولید مواد مخدر در افغانستان از مسایلی است که  به  یک معضل منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است.

مسئله تروریسم، مواد مخدر، مهاجران و آب های مشترک مرزی، از جمله مسایلی است که ایران وافغانستان می توانند با همکاری متقابل آنها را حل وفصل کنند . آنچه  در شرایط کنونی اهمیت دارد این است که از فرصت ها برای توسعه روابط و تقویت امنیت منطقه استفاده شود .سفر معاون وزیر امور خارجه ایران به  کابل و برگزاری نشست سه جانبه ایران ، هند و افغانستان را می بایست درهمین چار چوب ارزیابی کرد.

کامنت