31 سنبله 1397, 15:44 کابل

مردم افغانستان خواستار همکاری با ارگان های امنیتی برای تامین امنیت هستند و به درخواست همکاری حکومت در این زمینه پاسخ مثبت می دهند

کارشناس و فعال سیاسی افغان گفت: مردم افغانستان خواستار همکاری با ارگان های امنیتی برای تامین امنیت هستند و به درخواست همکاری حکومت در این زمینه پاسخ مثبت می دهند.

محراب الدین صافی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به درخواست همکاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مردم در مراسم عاشورای حسینی برای تامین امنیت اظهار داشت: همکاری مردم در تامین امنیت امری ضروری است و تجارب هم نشان داده که همکاری ملت با دولت بویژه در مسایل امنیتی نتایج مثبتی درپی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: نمونه آن هم روز عاشورا بود که مردم همکاری کردند و ارگان های امنیتی نیز با هماهنگی که داشتند توانستند امنیت را تامین کنند و این روز با امنیت سپری شد.

والی سابق ولایت کاپیسا با اشاره به بیش از چهار سال حضورش در این ولایت به عنوان والی گفت: همکاری مردم با ارگان های امنیتی در تامین امنیت در آن زمان سبب شد که امنیت در حد قابل قبولی تامین باشد و می توان از این تجربه در ولایات دیگر هم استفاده کرد.

به گفته صافی باید هماهنگی بین ارگان های امنیتی و مردم ایجاد شود، در صورتی که به مردم فرصت داده شود آنان همکاری خواهند کرد و این مستلزم آن است که ارگان های امنیتی با مردم نزدیک بوده و اعتماد آنان را جلب کنند.

این کارشناس سیاسی در مورد نقش احزاب و گروه های سیاسی در تامین امنیت هم گفت: آنان جزئی از ملت هستند و اگر از سوی دولت رابطه خوبی با آنان برقرار شود بدون شک در تامین امنیت با ارگان های امنیتی همکاری می کنند.

صافی با اشاره به برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه احزاب و جریان های سیاسی در مسیر انتخابات اخلال ایجاد می کنند و نمی توانند کمک کننده به تامین امنیت باشند گفت: احزاب و گروه ها هم خواهان حکومتی مشروع هستند که از طریق انتخابات شفاف روی کار بیاید بنابراین در تامین امنیت همکاری می کنند.

وی اضافه کرد: همکاری مردم با ارگان های امنیتی بویژه در مقاطع خاص نتایج مثبتی در بر دارد با این حال افغانستان دارای نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی است که باید برای ایجاد هماهنگی بهتر میان آن ها تلاش شود.

 

تگ

کامنت