18 میزان 1397, 11:25 کابل

مایکو نویل، جوان آمریکایی روزهای بی‌خانمانی‌اش در نیویورک را روایت می‌کند. او می‌گوید سختی‌های زندگی در نیویورک واقعی تر از آن چیزی است که در فیلم‌ها نمایش داده می‌شود.

تگ

کامنت