اجتماع بزرگ مسلمانان در اربعين حسيني نماد وحدت و راداه مسلمين براي خنثي کردن توطئه هاي دشمنان اسلام است.

Tags

22 میزان 1397, 09:51 کابل
Comments