29 میزان 1397, 10:25 کابل
  • خلیج نفتی و پرسود ترامپ
    خلیج نفتی و پرسود ترامپ
کامنت