03 عقرب 1397, 09:53 کابل
  • دیدار پسران خاشقچی با قاتلین پدر
    دیدار پسران خاشقچی با قاتلین پدر

پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، پسران جمال خاشقچی را به حضور پذیرفت و کشته شدن خاشقچی را به آن ها تسلیت گفت!

تگ

کامنت