• علت خروج امریکا
    علت خروج امریکا

مقامات روسی میگویند که امریکا میخواهد با خارج شدن از پیمان منع سلاح هسته ای میان برد، این نوع راکت ها در نزدیکی مرزهای روسیه و چین مستقر نماید.

Tags

07 عقرب 1397, 14:18 کابل
Comments