12 عقرب 1397, 09:32 کابل

مقاومت و ایثارگری مردم کشورمان هرگز اجازه نداد خواب‌هایی که آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته برای ایران دیده بود، تعبیر شود.

تگ

کامنت