ملت ایران در یوم الله ۱۳ آبان دور دوم تحریم‌های آمریکا را ناکام می‌گذارند و اثبات می‌کنند پیروز همیشگی نبرد با استکبارند.

Tags

13 عقرب 1397, 09:23 کابل
Comments