13 عقرب 1397, 18:35 کابل

احزاب و جریان های سیاسی افغانستان تاکنون سهم کمتری برای معرفی یک نامزد واحد برای احراز کرسی ریاست جمهوری داشته اند

کارشناس سیاسی افغان گفت: احزاب و جریان های سیاسی افغانستان تاکنون سهم کمتری برای معرفی یک نامزد واحد برای احراز کرسی ریاست جمهوری داشته اند.

عبدالغفور ساجد در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: مساله قومیت و مذهب در سیاست افغانستان از نقش برجسته ای برخوردار است و احزاب سیاسی موفقیت چشمگیری در احراز کرسی ریاست جمهوری نداشته اند و اگرچه اپوزیسیون های مختلفی ایجاد شده کمتر نتایج ملموسی داشته است.

وی افزود: وجه اشتراک احزاب سیاسی هم بیشتر مخالفت آن ها با رئیس جمهور است، جدای از این مساله آن ها اهداف و اساسنامه های خاص خود را دارند که جمع کردن آن ها حول یک محور کار ساده ای نیست.

به گفته این کارشناس سیاسی بحث منافع و سودجویی ها هم مطرح است و اگر آن هایی که بر سر قدرت هستند بتوانند بین این احزاب و کسانی که می خواهند نامزد ریاست جمهوری شوند، شکاف ایجاد کنند، آنان قادر به معرفی نامزد واحدی نخواهند بود و از آنجایی که مباحث قومی هم مطرح است این کار دشوار به نظر می رسد.

ساجد عنوان کرد: برای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نامزدهای مختلفی معرفی خواهند شد و هر یک از این نامزدها تلاش می کنند که بتوانند ائتلاف نوپای احزاب و جریان های سیاسی را بشکنند و افرادی از ائتلاف را با دادن وعده هایی با خود همراه کنند.

وی اضافه کرد: به هر صورت تلاش ها برای پراکنده کردن اعضای ائتلاف احزاب و جریان های سیاسی افغانستان جریان دارد و در صورتی که آنان ها از تجارب گذشته درس نگیرند امکان شکستن ائتلاف و ناتوان شدن آن جهت معرفی یک نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.

 

تگ

کامنت