14 عقرب 1397, 09:05 کابل

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای صدور حکم حبس ابد برای «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق ملی بحرین را اقدامی خودسرانه خواند و آن را محکوم کرد.

تگ

کامنت