15 عقرب 1397, 09:52 کابل

۴۰از سال است (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1357) که کشمکش بین آمریکا و ایران ادامه دارد و در این مدت ۴۰ ساله، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی بوده است.

تگ

کامنت