15 عقرب 1397, 19:22 کابل

صندوق حمایت از خبرنگاران افغانستان با موجودی نسبتاً خوبی بار دیگر آغاز به کار کرد

مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان گفت: صندوق حمایت از خبرنگاران افغانستان با موجودی نسبتاً خوبی بار دیگر آغاز به کار کرد.   

صدیق الله توحیدی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: در گذشته صندوقی به نام صندوق حمایت از خبرنگاران وجود داشت که طرزالعمل و هیات رهبری آن در نتیجه تصمیم کمیسیون مشترک خبرنگاران افغانستان و حکومت تغییر کرد.

وی افزود: در مراسم بازگشایی این صندوق رئیس جمهور غنی از دارایی شخصی خود مبلغ پنج میلیون افغانی به آن کمک کرد و از وزارت مالیه افغانستان هم خواست که ده میلیون افغانی به این صندوق مساعدت کند.

به گفته این خبرنگار افغان برای نخستین بار است که چنین مبلغی به این صندوق واریز می شود و بر اساس طرزالعمل تعریف شده، به خبرنگاران مصدوم، معلول، معیوب و اعضایی که بیماری صعب العلاج دارند کمک خواهد کرد.

توحیدی یادآور شد که در گذشته این صندوق بیش از 300 هزار افغانی موجودی نداشت و آن هم در اثر اعانه ای بود که از افراد مختلف جمع آوری شده بود.

مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در رابطه با برخی ادعاها مبنی بر اینکه از مبالغ موجود در این صندوق سوء استفاده می شود هم گفت: ادعاهای بدون ارایه سند در موارد مختلف زیاد است اما اگر اسنادی در رابطه با گذشته این صندوق وجود دارد بهتر است به جای مطرح شدن آن در رسانه ها به مراجع ذیربط ارجاع داده شود بویژه فدراسیون خبرنگاران که صندوق حمایت از خبرنگاران بخشی از آن است و یا اینکه به مراجع عدلی و قضایی مانند دادستانی فرستاده شود تا تحقیقات لازم صورت بگیرد ضمن اینکه با مقرره جدید هیچ مبلغی بدون سند به مصرف نمی رسد و ادعاهای موجود در این زمینه واهی است.

وی در مورد چگونگی رسیدگی به خانواده های خبرنگاران شهید اظهار کرد: در افغانستان برای بخش خصوصی که رسانه ها هم شامل آن هستند مقرره های مختلف تصویب شده از مقرره حقوق بازنشستگی گرفته تا مقرره وسایل ایمنی، حل منازعات کاری، مداوای مصدومین در جریان کار و موارد مختلف دیگر که اگر این مقرره ها اجرا شود به خانواده های شهدای خبرنگار رسیدگی خواهد شد.

 

تگ

کامنت