باب الرضا، استان خراسان‌رضوی در دهه پایانی ماه صفر، میزبان هزاران زائر پیاده حرم رضوی است.

Tags

16 عقرب 1397, 10:11 کابل
Comments