• تلاش حکومت افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره

تلاش حکومت افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره

Tags

17 عقرب 1397, 10:35 کابل
Comments