03 قوس 1397, 09:54 کابل
  • حامد کرزی و هیأت همراه جهت اشتراک در ۳۲ امین کنفرانس وحدت اسلامی وارد تهران شد

حامد کرزی رییس جمهور پیشین و هیات همراه به شمول آیت الله محسنی، وزیر حج و اوقاف و آقای کریم خرم جهت اشتراک در ۳۲ امین کنفرانس وحدت اسلامی وارد تهران شدند و مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفتند.

تگ

کامنت