06 قوس 1397, 10:11 کابل
  • قوماندان علیپور
    قوماندان علیپور

دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهوری اعلام کرد سرانجام با رشادت های مردم همیشه در صحنه با حضور در تظاهرات های گسترده در ولایات مختلف کشور و تلاش استاد دانش و معاون رئیس جمهور شماری از متنفذین کشور قوماندان علیپور از توقیف امنیت ملی آزاد شد.

تگ

کامنت