10 قوس 1397, 09:34 کابل

پس از موضع‌گیری های سخت رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه در قبال معترضان، اعضای این جنبش مصمم تر شده و شب و روز در نقاط مختلف فرانسه به تظاهرات و فعالیت های اعتراضی ادامه می دهند.

تگ

کامنت