• ناوشکن \
    ناوشکن \"سهند\"

"سهند"، پیشرفته‌ترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش، به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست.

 

تگ

10 قوس 1397, 12:21 کابل
کامنت