11 قوس 1397, 09:31 کابل

براساس گزارش سازمان ملل متحد براثر بمباران هفته گذشته نظامیان آمریکایی در شهرستان استان هلمند افغانستان، 23 غیرنظامی از جمله 18 زن و کودک کشته شدند.

تگ

کامنت