11 قوس 1397, 09:41 کابل
  • ناوشکن سهند
    ناوشکن سهند

مراسم الحاق ناوشکن سهند به نیروی راهبردی دریایی ارتش، صبح روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، در منطقه یکم نداجا در بندرعباس برگزار شد.

تگ

کامنت