11 قوس 1397, 12:51 کابل

از اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد جنگ و صلح چنین بر می آید که وی به دنبال برنامه های صلح جویانه است

کارشناس سیاسی و روزنامه نگار افغان گفت: از اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد جنگ و صلح چنین بر می آید که وی به دنبال برنامه های صلح جویانه است.

اسدالله ولوالجی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات اخیر عمران خان در سفر به ایالت وزیرستان پاکستان مبنی بر اینکه کشورش دیگر جنگ بیگانگان را پیش نخواهد برد اظهار داشت: پس از آنکه وی به عنوان صدراعظم پاکستان معرفی شد، اولین سخنانش بیشتر اقتصادی بود و اولین گام ها را هم برای تقویت اقتصاد پاکستان برداشت.

وی تصریح کرد: عمران خان به برخی کشورها مانند عربستان و قطر سفر و از آن ها درخواست پول کرد و بر اساس گزارش ها حدود 12 میلیارد دالر جمع کرده تا پشتوانه مالی پاکستان را که حدود 17 میلیارد دالر است تهیه و مشکلات مالی این کشور را رفع کند ضمن اینکه پاکستان قبلاً هم از چین و بانک جهانی قرض گرفته اما با وجود آن نتوانسته توازن مالی را برقرار کند، بنابراین باید به فکر راه های جدید جذب پول باشد و عمران خان هم چنین کاری را آغاز کرده است.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: از سوی دیگر در صورتی که روابط پاکستان با افغانستان خوب باشد می تواند از این طریق از کشورهای آسیای میانه برق وارد کند و راه های تجاری را هم از این طریق باز نماید و راه های تجاری موجود را هم نظم بیشتری ببخشد تا ترانزیت کالاهای تجاری از آسیای میانه به افغانستان، پاکستان، هند و بالعکس به خوبی انجام شود.

به گفته ولوالجی از همین رو آقای عمران خان شعار پایان دشمنی پاکستان و هند را هم سر داده اما هند اعلام کرده تا زمانی که پاکستان عامل انفجار تروریستی سال 2008 میلادی در بمبئی هند را به محاکمه و مجازات نکشاند نمی توان از دوستی هند و پاکستان حرف زد.

این روزنامه نگار افغان اظهار کرد: از طرف دیگر در صورتی که پاکستان نتواند مشکلات خود را با افغانستان حل کند دچار یک سلسله مشکلات اقتصادی می شود زیرا اکنون بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی وابستگی هایی به هم دارند، به نظر می رسد که نظامیان پاکستان هم دولت این کشور را در جهت بهبود روابط با همسایگان حمایت می کند.

وی اضافه کرد: این حمایت به دلیل کاهش توان آن ها است که در نتیجه مشکلات اقتصادی ایجاد شده ضمن اینکه ارتش پاکستان هم در یکسری فعالیت های تجاری دخیل است، زمانی که دولت آسیب ببیند طبعاً این آسیب به ارتش هم منتقل شده و نخواهد توانست مصارف نظامی خود را تامین کند.

 

تگ

کامنت