13 قوس 1397, 19:26 کابل
  • مخالفت با ادامه حضور نمایندگان دولت افغانستان در تیم مذاکره کننده با طالبان

برخی از اعضای مجالس و احزاب افغانستان از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور خواستند ترکیب هیات مذاکره‌ کننده با طالبان را تغییر دهد زیرا بیشتر اعضای این هیات را مقامات دولتی تشکیل می‌دهند.

«محمد عارف کیانی» از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان  گفت: تیم مذاکره‌ کننده‌ای که اشرف غنی برای گفت‌وگو با طالبان تشکیل داده است از مردم این کشور نمایندگی نمی‌کند.

«نادر افغان» سخنگوی حزب اسلامی افغانستان  نیز اعلام  کرد: هیاتی  که از سوی دولت  تعیین شده برای احزاب، مردم و نمایندگان مجالس  قابل قبول نیستند زیرا این تیم کاملاً حکومتی است.

«محمد علم ایزدیار» معاون سنای افغانستان  نیز تعیین اعضای تیم مذاکره‌کننده صلح با طالبان را از بین مقامات دولتی اقدامی نادرست دانست و خواستار تغییر در ترکیب این تیم شد.

هیات مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان از11 نفر تشکیل شده است که یک نفرآن ازپارلمان، یک نفرازشورای علما و 9 تن دیگر آن از مقامات  دولت کابل هستند.

درخواست ها برای تغییردرترکیب تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان که بیشترآنان از مقامات دولتی هستند، ناشی ازعوامل مختلفی است که از نگاه درخواست کنندگان برای این تغییر، در ناکامی تلاش ها برای احیای مذاکرات صلح موثر است.

ازنگاه منتقدان به ترکیب تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان، اعضای دولتی این تیم تنها نماینده بخشی از جامعه این کشور است و باید از احزاب و جامعه مدنی افغانستان هم در این تیم حضور داشته باشند تا این تیم همه قشرهای مختلف این کشور را در مسئله روند صلح با طالبان نمایندگی کند.

«عمر صدر» استاد دانشگاه کابل می گوید: گزینش اعضای تیم مذاکره‌کننده با طالبان از سوی دولت افغانستان شفاف نیست زیرا دولت مشخص نکرده است که این افراد براساس چه‌معیاری برای پیشبرد گفت‌وگوهای صلح تعیین شده‌اند. اعضای تیم مذاکره‌کننده با طالبان باید از اقشار مختلف جامعه انتخاب شوند، اعضای کنونی این تیم نمی‌توانند حقوق زنان و سایر مسائل را برای طالبان توجیه کنند.

البته ناکارآمدی وضعف درتیم کنونی مذاکره کننده با گروه طالبان هم از سوی مخالفان ترکیب دولت محوراین تیم موجب عدم پیشرفت در برنامه های مربوط به استقرار صلح در افغانستان شده است.

این دیدگاه وجود دارد که ادامه فعالیت تیم مذاکره کننده با طالبان با ترکیب کنونی به نتایج مفیدی در برنامه آشتی ملی  در افغانستان منجر نخواهد شد و ضرورت دارد تا رئیس جمهوری این کشور با جایگزین کردن افرادی خارج از دولت و از بین گروه های سیاسی و جامعه مدنی،روند گفتگوهای صلح را به سمت نتیجه بخشی تغییر دهد.

«ودیر صافی» کارشناس سیاسی در افغانستان می گوید، افرادی که قرار است با گروه طالبان گفت‌وگو کنند باید نمایندگان مردم افغانستان باشند و درباره انتخاب آنها همه‌پرسی شود.

حتی این گمانه نیز مطرح است که حضور افرادی خارج ازدولت افغانستان در تیم مذاکره کننده با طالبان حساسیت های این گروه در روند گفتگوها را کاهش خواهد داد.

با توجه به اینکه شورای عالی صلح افغانستان که از سال 2010 و با دستور حامد کرزی رئیس جمهوری سابق این کشورتشکیل شده همچنان نتوانسته دستاورد قابل قبولی در روند صلح با طالبان ارائه کند و این مسئله ضرورت بازنگری در رویکردها و ترکیب تیم مذاکره کننده با این گروه را بیش از گذشته ضروری ساخته است.

کامنت