• من نفرت انگیز آل سعود!!!

تنها شمار معدودی از رهبران جهان برای دست دادن با ولیعهد عربستان به سمت او رفتند.

تگ

15 قوس 1397, 10:26 کابل
کامنت