17 قوس 1397, 10:12 کابل
  • آهنگ های خدا همیشه زیباست، گوش کن ...

آهنگ های خدا همیشه زیباست، گوش کن... صدای طبیعت را صدای رودخانه صدای یک پرنده چه دلنواز نواخته شده اند ...

 

کامنت