18 قوس 1397, 09:34 کابل

درگیری و ناآرامی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت مکرون و نظام سرمایه‌داری در فرانسه در چهارمین شنبه متوالی ادامه داشت. اکثر شهرهای بزرگ فرانسه به ویژه بوردو در جنوب غرب و پاریس پایتخت فرانسه صحنه درگیری پلیس با معترضان ضد سرمایه‌داری بود.

تگ

کامنت