19 قوس 1397, 09:53 کابل
  • زنگ دموکراسی فرانسوی با باتوم!

دانش‌آموزان فرانسوی که توسط پلیس ضد شورش مجبور به زانو زدن و قرار دادن دست‌هایشان پشت سر شده باعث بروز خشم در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

تگ

کامنت