03 جدی 1397, 08:45 کابل
  • معرفی وزیران پیشنهادی دفاع و کشور افغانستان؛تلاش غنی برای آشتی با منتقدان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وزیران جدید پیشنهادی برای وزارتخانه های دفاع و کشور را به پارلمان افغانستان معرفی کرد.

محمد اشرف غنی با صدوردوحکم جداگانه "ویس احمد برمک"  وزیر  کشور افغانستان و طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع این کشور را برکنار و بجای آنان امرالله صالح و اسدالله خالد را معرفی کرد.

در بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان هیچ اشاره ای به علت برکناری وزاری دفاع و کشور افغانستان نشده است . 

اسدالله خالد و امرالله صالح سابقه مسئولیت در پست ریاست اداره امنیت ملی را نیز در کارنامه خود دارند.

امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان از جمله چهره‌های ضد پاکستانی و مخالف طالبان محسوب می‌شود که پاکستان در دوره مسئولیت وی خواستار برکناری اش شده بود.

صالح در دوران حکومت حامد کرزی ریاست جمهوری سابق افغانستان از ریاست  اداره امنیت ملی به دلیل اصابت یک راکت به محل برگزاری لویه جرگه در کابل  برکنار شد.

اسدالله خالد رئیس سابق امنیت ملی افغانستان نیز از چهره‌های ضد پاکستانی و از فعالترین روسای اداره امنیت ملی این کشورمحسوب می شود.

تصمیم اشرف غنی برای برکناری وزیران دفاع و کشور و انتصاب دو چهره شناخته شده در افغانستان از جهات مختلف دارای اهمیت است.

در شرایطی این تصمیم از سوی رئیس جمهوری افغانستان اتخاذ شد که در ماه های اخیر انتقادها به سیاست های امنیتی دولت وحدت ملی این کشوربشدت بالا گرفته بود.

البته انتقاد به سیاست های امنیتی از ماه های اولیه تشکیل دولت وحت ملی در افغانستان آغازشده بود و در بیش از چهار سال گذشته همواره اشرف غنی به ضعف در مهار ناامنی و خشونت در این کشور متهم شده است.

یکی ازپیشنهادات به رئیس جمهوری افغانستان برای بهبود دراوضاع امنیتی این کشورتغییردرتیم امنیتی مشتمل بروزیران دفاع، کشوروریاست اداره امنیت ملی بود که تصمیم تازه اشرف غنی برای برکناری وزیران دفاع و کشور ومعرفی افراد جدید به پارلمان برای کسب رای اعتماد می تواند پاسخی به این مطالبه باشد.

اگر چه یکی از برداشت ها ازتصمیم رئیس جمهوری افغانستان درمعرفی امرالله صالح واسدالله خالد برای وزارتخانه های دفاع و کشوراستفاده از ظرفیت های جدید برای بهبود اوضاع امنیتی است اما عدم توجه اشرف غنی به لزوم تغییردرترکیب تیم امنیتی دولت وحدت ملی درزمان مناسب ،این گمانه را در مقابل گمانه انگیزه های سیاسی برای این تغییر کمرنگ می کند.

اشرف غنی که خود را برای دوره تازه ای از رقابت انتخابات ریاست جمهوری در آوریل 2019 آماده می کند،با چالش های بسیاری برای تجربه دومین دوره حضور در این سمت مواجه است.

همگرایی گسترده بین مخالفان اصلی اشرف غنی درچارچوب ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که نفوذ بسیاری در بین گروه های قومی،مذهبی و سیاسی در این کشوردارند موجب شده تا وی در شرایط شکننده ای در چند ماه مانده به برگزاری انتخابات قراربگیرد.

این دیدگاه وجود دارد که مهمترین راهبرد اشرف غنی در مقابله با اتحاد مخالفان و رقبای سیاسی وی که در حال تعمیق همگرایی هستند،ایجاد شکاف در بین آنها از شیوه های مختلف است.

تصمیم اشرف غنی برای معرفی اسدالله خالد و امرالله صالح دو چهره جدی منتقد در ترکیب جدید کابینه افغانستان در چارچوب تضعیف جبهه مخالفان دولت در ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و افزودن برخی افراد از این جبهه به طیف حامیان دولت برای تقویت موقعیت خود درانتخابات آتی ریاست جمهوری است.جلوگیری از معرفی نامزد واحد از سوی مخالفان با ایجاد شکاف در بین آنان از جمله راهبردهای اشرف غنی برای انتخابات پیش رو است. 

              

تگ

کامنت