10 جدی 1397, 14:25 کابل
  • فتنه تحریم ساز

«اگر دشمن در ما احساس ضعف بکند، جَری می‌شود و شدّت عملش را افزایش خواهد داد.»

«کسانی که در سال ۸۸ چون رأی نیاوردند، مردم را به خیابانها کشاندند، کار را به زدوخورد کشاندند، برای کشور هزینه درست کردند، دشمن را جری کردند، طمع دشمن را برانگیختند.» (۹۴/۱۲/۲۰) چرا که «اگر دشمن در ما احساس ضعف بکند، جَری می‌شود و شدّت عملش را افزایش خواهد داد.» 

تگ

کامنت