13 جدی 1397, 11:06 کابل
  •  اجرای موسیقی کلاسیک افغانستان در مشهد

اجرای موسیقی کلاسیک افغانستان در بنیاد امیر خسرو بلخی در مشهد

محمد عثمان مبتلا» هنرمند افغانستانی مقیم آلمان با حضور در جمع فرهیختگان مهاجر مشهد، قطعاتی از موسیقی کلاسیک افغانستان را اجرا کرد. این برنامه از سوی بنیاد امیر خسرو بلخی، مؤسسه فرهنگی دردری و دفترفارسی زبانان در مشهد برگزار شد.

تگ

کامنت