16 جدی 1397, 17:43 کابل
  • کاریکاتور: بیشتر با فرزندانمان باشیم

دنیای امروز دنیای فناوری است و جدایی از امکاناتی که ایجاد کرده است ولی فاصله ما را با کودکان مان زیاد کرده است، کودکان مان نیازمند توجه هستند پس زمانی را هم برای آنها اختصاص دهیم.

تگ

کامنت