19 جدی 1397, 12:53 کابل

کشورهای همسایه و منطقه بویژه جمهوری اسلامی ایران برای این گروه اهمیت خاصی دارند و ما می خواهیم در آینده ارتباط نزدیک، دوستانه و برادرانه با ایران داشته باشیم

سخنگوی گروه طالبان گفت: کشورهای همسایه و منطقه بویژه جمهوری اسلامی ایران برای این گروه اهمیت خاصی دارند و ما می خواهیم در آینده ارتباط نزدیک، دوستانه و برادرانه با ایران داشته باشیم.

ذبیح الله مجاهد در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به سفر اخیر نمایندگان این گروه به تهران و دیدار با برخی مقامات ایرانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هم همسایه افغانستان است و هم یک کشور اسلامی، ما منافع مشترکی داریم، امنیت منطقه برای ما اهمیت دارد و صلح و ثبات در منطقه بدون همکاری کشورهای همسایه و منطقه امکان پذیر نیست.

وی افزود: طالبان می خواهند اعتماد کشورهای همسایه و منطقه را با خود داشته باشند از اینرو به دنبال تماس های سیاسی با آنان بویژه جمهوری اسلامی ایران است، بحث هایی صورت گرفته و پیشرفت هایی هم در این زمینه داشته ایم.

سخنگوی طالبان با اشاره به فعال شدن کشورهای منطقه در بحث صلح افغانستان و تاثیر آن بر مساله صلح گفت: پایان اشغال افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است از اینرو ما خواستار همکاری کشورهای همسایه و منطقه در این زمینه هستیم، در صورتی که اشغال افغانستان پایان یابد امنیت و رفاه به این کشور بازمی گردد و روابط دوستانه ای هم با کشورهای منطقه و همسایه برقرار خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد عنوان کرد: طالبان فشار نظامی مبارزه با اشغالگری را به دوش می کشد اما مسایل سیاسی و اقتصادی هم مهم است که کشورهای همسایه و منطقه باید در این زمینه با افغانستان همکاری کنند، ما هم خواهان روابط نیک و نزدیک با این کشورها هستیم.        

این مقام طالبان در رابطه با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان کار درستی بوده عنوان کرد: این اظهارات در نتیجه اطلاعات و تحقیقات دقیق نبوده و احتمالاً نتیجه برداشت نادرست و ناقص ترامپ از آن زمان بوده است.

وی یادآور شد: در آن زمان در افغانستان یک حکومت کمونیستی بر سر کار آمد که در تضاد با اسلام قرار داشت ضمن اینکه که در تقابل با غرب هم بود. مجاهدان افغان در برابر اشغالگری روس ها به مبارزه برخاستند و بسیاری از کشورها از جمله امریکا از این مبارزه حمایت کردند تا در نهایت نظام کمونیستی از بین رفت و شوروی سابق هم با شکست مواجه شد. اینکه اکنون ترامپ تجاوز شوروی سابق را مشروع می داند غیرمنطقی است.

 

تگ

کامنت