22 جدی 1397, 17:09 کابل

استاد اقتصاد دانشگاه کابل در واکنش به دستور رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از افشاگری‌های سیگار تاکید کرد "بخش عمده فساد مالی در افغانستان توسط کشورهای کمک کننده صورت می گیرد و آمریکا نمی خواهد هدر رفتن میلیاردها دلار بودجه بازسازی افغانستان افشاء شود.

سیف الدین سیحون در مصاحبه با برنامه انعکاس رادیو دری گفت "فساد مالی در افغانستان رابطه مستقیم با فساد مالی کشورهای کمک کننده به خصوص آمریکا دارد.

سربازرس ویژه آمریکا درباره فساد اداری در افغانستان "سیگار "بارها از هدر رفتن میلیاردها دلار بوجه بازسازی افغانستان گزارش داده  که خشم مقامات آمریکایی را برانگیخته است.

به باور سیف الدین سیحون ؛کمکهای آمریکا بیشتر با اهداف استخباراتی و امنیتی به گروههای خاص پرداخت می شود،به همین علت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدد پنهان کردن چگونگی مصرف کمکها به افغانستان است.

استاد اقتصاد دانشگاه کابل افزود " آمریکا ،کمکهای مالی را به افراد و گروههای وابسته به خود پرداخت می کند سپس برای آنها پرونده سازی می کنند تا تابع سیاستهای آمریکا در افغانستان باشند.

 

تگ

کامنت