24 جدی 1397, 17:16 کابل

زمزمه های حکومت موقت در افغانستان هم از سوی احزاب و جریان های سیاسی و هم از سوی جامعه جهانی و مخالفان مسلح مطرح شده است

زمزمه های حکومت موقت در افغانستان هم از سوی احزاب و جریان های سیاسی و هم از سوی جامعه جهانی و مخالفان مسلح مطرح شده است

کارشناسی سیاسی افغان در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری گفت: ایجاد حکومت موقت در افغانستان در حال مطرح شدن است و این زمزمه ها هم از سوی احزاب و جریان سیاسی داخل حکومت و هم از سوی جامعه جهانی و مخالفان مسلح دولت مطرح شده است.

احمد رشاد جمالیار افزود: متاسفانه احزاب سیاسی هنوز به تجربه های لازم دست پیدا نکرده اند که از منافع ملی دفاع کنند و این ناپختگی سیاسی هم در انتخابات پارلمانی افغانستان وجود داشت و هم اکنون نیز در برنامه های انتخاباتی ریاست جمهوری دیده می شود.

وی تصریح کرد: عدم تجربه لازم توسط احزاب و جریان های سیاسی در افغانستان باعث شده است که هیچ جریانی تا کنون نتواند با یک تیم مشخص وارد کارزار انتخابات شود.

این کارشناس سیاسی خاطر نشان ساخت: انتخابات ریاست جمهوری آینده یک چالش بزرگ هم برای حکومت افغانستان و هم کمیسیون مستقل انتخابات است.

وی در ادامه افزود: انتخابات پارلمانی باعث شده است که جریان های سیاسی انتظار بکشند که این انتخابات چه سرنوشتی پیدا می کند و چه پیامد های را به دنبال خواهد داشت.

جمالیار در مورد ائتلاف های انتخاباتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزود: این ائتلاف ها چون در راستای منافع حزبی و سیاسی بوده است، تا کنون هیچ گونه دست آوردی برای مردم نداشته است.  

 

تگ

کامنت