02 ثور 1398, 16:46 کابل

حکومت افغانستان به مواد قانون اساسی این کشور در رابطه با دوره کاری ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عمل نکرده است

عضو پارلمان افغانستان گفت: حکومت افغانستان به مواد قانون اساسی این کشور در رابطه با دوره کاری ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عمل نکرده است.

صالح محمد سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: در قانون اساسی افغانستان تصریح شده که دوره ریاست جمهوری تا ابتدای ماه جوزا (خرداد) سال پنجم به پایان می رسد اما در این قانون مسایل دیگری هم آمده که باید مد نظر باشند از جمله اینکه انتخابات ریاست جمهوری باید شصت تا سی روز پیش از پایان دوره کاری حکومت برگزار شود تا در اول جوزا انتقال قدرت انجام شود.

وی افزود: مواد مختلف قانون اساسی بصورت به هم پیوسته است و حرکتی نباید باعث نقض این مواد شود، در قانون تصریح شده که انتخابات باید پیش از پایان کار ریاست جمهوری برگزار شود و حال که برگزار نشده نشانه ناکامی نهادهای ذیربط و در مجموع حکومت است.

این کارشناس سیاسی افغان در رابطه با حرکت های مختلف شخصیت های سیاسی هم گفت: اخیراً فضای بی اعتمادی و تقابل میان شخصیت های سیاسی افغان به حدی افزایش یافته که نامزدهای ریاست جمهوری نمی توانند بپذیرند آقای اشرف غنی در راس حکومت قرار داشته باشد و آنان وارد رقابت های انتخاباتی شوند و معتقدند که حکومت در سازمان دادن نتایج و برآیند انتخابات نقش موثری خواهد داشت.

سلجوقی عنوان کرد: دلیل این بی اعتمادی هم نگاه به روندهای گذشته است چنانکه انتخابات پارلمانی توام با تقلب بود و مردم نتوانستند نمایندگان واقعی خود را به پارلمان بفرستند بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری بر این تصور هستند که اگر این حکومت ادامه کار دهد احتمالاً نتایج انتخابات به نفع حکومت رقم خواهد خورد بویژه به نفع آقای غنی.

به گفته این عضو پارلمان افغانستان از سوی دیگر بحث حکومت موقت و انتقال قدرت به چنین حکومتی تا زمان برگزاری انتخابات مطرح است که آن هم ممکن است مشکلات عدیده ای درپی داشته باشد.

این عضو پارلمان افغانستان در رابطه با نقش کشورهای خارجی در قضایای افغانستان هم اظهار کرد: کشورهای خارجی در رابطه با مسایل افغانستان به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته کشورهایی که کمک می کنند و به دنبال پیشرفت افغانستان در عرصه های مختلف هستند و دسته ای دیگر کشورهایی که کمک می کنند اما برنامه های استراتژیک کلانی بویژه در زمینه مدیریت سیاسی دارند.

سلجوقی تاکید کرد: حکومت افغانستان هم نتوانسته عمق استراتژیک کشورهای کمک کننده مغرض را درک کند، کشورهایی که پول خود را مطابق با برنامه های خود به مصرف می رسانند و کشورهایی مانند امریکا و انگلیس که هرکدام نقشه ای برای افغانستان دارند.

وی اضافه کرد: آنچه مردم افغانستان می خواهند این است که جنگ در این کشور قطع شود، نظام مردمی باقی بماند و انتخابات بصورت شفاف برگزار شود.

 

تگ

کامنت