16 ثور 1398, 15:12 کابل
  • مسلمانان جهان چند ساعت روزه می‌گیرند؟
    مسلمانان جهان چند ساعت روزه می‌گیرند؟

در نمودار ارائه شده، میزان ساعاتی که مسلمانان شهرهای منتخب جهان باید روزه بگیرند را مشاهده می‌کنید.

تگ

کامنت