10 میزان 1395, 11:32 کابل
  • پناهجویان در اروپا
    پناهجویان در اروپا

سازمان عفو بین الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهندگان آلمان ،سیاست اتحادیه اروپا را در قبال پناهندگان مورد انتقاد قرار دادند.

سازمان عفو بین الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهندگان آلمان ،سیاست اتحادیه اروپا را در قبال پناهندگان و انعقاد توافق با کشورهایی که خود عامل ایجاد پناهندگی هستند شدیدا مورد انتقاد قرار دادند.

در این راستا سازمان دفاع از حقوق پناهندگان آلمان «Pro Asyl» و سازمان عفو بین الملل به اتحادیه اروپا درباره توافق پیرامون پناهندگان با کشورهایی مانند مصر و سودان که اخیرا از طرف برخی مقامات اروپایی مطرح شده است هشدار دادند.

به گفته این دو نهاد حقوق بشری اتحادیه اروپا ،ابایی از این ندارد که با دولت هایی همکاری کند که خود مرتکب نقض آشکار حقوق بشر شده و به این ترتیب انسان ها را مجبور به فرار می کنند.سازمان ملل نیز با توجه به تشدید بحران پناهندگان که تبدیل به بحرانی جهانی شده است،توجه خاصی به این مساله نشان داده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در گزارشی در ماه جوزا اعلام کرد شمار پناهندگان در پایان سال 2015 به بیش از 65 میلیون نفر در سراسر جهان رسید.دراین گزارش، دو عامل درگیری های نظامی و تنش های داخلی تشدید کننده این جریان بی سابقه پناهندگان شناخته شد .

به نظر می رسد محور اصلی انتقاد سازمان های حقوق بشری از اتحادیه اروپا به رویکرد کنونی این نهاد اروپایی در زمینه منتقل کردن بحران پناهندگان به خارج از مرزهای اروپایی بر می گردد.

با توجه به اینکه اتحادیه اروپا بر سر نحوه مقابله با بحران پناهجویان به دو جناح مخالف تقسیم شده و هر کدام از آنها تلاش می کند دیدگاه خود را بر کرسی بنشاند ،سران این نهاد اروپایی برای حل این مساله ، رویکرد متفاوتی نسبت به قبل اتخاذ کرده اند .

این رویکرد عبارت از توقف جریان پناهجویان در مرزهای اروپا بویژه در ترکیه از طریق امضای توافقنامه با این کشور بوده است که در ماه حوت به امضا رسید. با توجه به موثر بودن نسبی این توافق برای کاهش سیل پناهندگان به سمت اروپا، ظاهرا سران اروپایی به این جمع بندی رسیده اند که راهکار مشابهی با دیگر کشورهای که می توانند مانع سیل پناهجویان شوند در پیش گیرند.

در این راستا سران کشورهای اروپایی در نشست اخیر خود امضای توافقی مشابه با توافق ترکیه با برخی کشورهای آفریقایی به منظور کاهش هجوم پناهندگان به اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دادند. در بین کشورهای آفریقایی مد نظر اروپا مصر و سودان هم قرار دارند. با این همه سازمان های حقوق بشری بشدت از این اقدام انتقاد کرده اند . در این زمینه سازمان عفو بین الملل با اشاره به گزارش اخیر خود مبنی بر اینکه دولت سودان در این سال 30 بار سلاح های شیمیایی علیه مردم خود به کار برده است تاکید کرد که همان نیروهای امنیتی که برای فرار حدود 7 /3 میلیون سودانی مسئول هستند حالا باید از این مسئله جلوگیری کنند که پناهندگان از طریق سودان به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کنند. سازمان عفو بین الملل همچنین به شرایط بد حقوق بشر در مصر اشاره و اعلام کرد که تنها در سال گذشته نیروهای امنیتی مصر حداقل 20 سودانی و یک دختر سوری را در مرزهای این کشور هدف گلوله قرار دادند.این دو سازمان حقوق بشری هم چنین توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در باره پناهندگان را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند که نمایش این توافقنامه به عنوان یکی از نمادهای اصلی سیاست مشترک اروپایی در زمینه پناهندگان یک تابو شکنی فاجعه آمیز است.این سازمان های حقوق بشری همچنین با انتقاد از وضعیت پناهندگان در آلمان اعلام کردند که بسیاری از پناهندگان در آلمان دیگر از حمایت های کامل برخوردار نمی شوند و الحاق آن ها به خانواده هایشان سخت تر شده است. هم چنین فقظ 70 فیصد پناهندگان سوری و 30 فیصد از پناهندگان اریتره ای از حمایت های سوبسیدی دولت آلمان برخوردار می شوند.

تگ

کامنت