19 سرطان 1398, 15:49 کابل
  • نشست نویسندگان ادبیات کودک افغانستان و ایران
    نشست نویسندگان ادبیات کودک افغانستان و ایران

نشست همدلی و همزبانی نویسندگان ادبیات کودک افغانستان و ایران عصر روز شنبه ۱۵سرطان ۱۳۹۸ از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار شد.عکس: زهیر صیدانلو ۱۶ تیر ۱۳۹۸

تگ

کامنت