29 سرطان 1398, 15:01 کابل
  • دعوای ترامپ و عمو سام
    دعوای ترامپ و عمو سام

ترامپ: ایران! اگر داری گوش می‌دهی، بهتر است مراقب باشی. ایرانی‌ها دارند به حیطه خطرناکی پا می‌گذارند.

تگ

کامنت