این فیلم داستان مردی از منطقه داغستان روسیه است که توانست دخترانش را از چنگ داعش نجات دهد.

16 سنبله 1396, 16:26 کابل
Comments